Şcoala doctorală

Organizare si desfasurare

METODOLOGIA ORGANIZARII SI DESFASURARII EXAMENELOR DE FINALIZARE A PROGRAMELOR DE PREGATIRE UNIVERSITARA AVANSATA DIN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

În conformitate cu Ordinul MEdC nr.295/2007 privind cadrul general de organizare a examenului de finalizare a programelor de pregatire universitara avansata din cadrul studiilor universitare de doctorat, Senatul Universitatii în sedinta sa din 16.05.2007 a hotarât urmatoarele:

Programul de pregatire universitara avansata, din cadrul studiilor universitare de doctorat se finalizeaza prin promovarea examenelor stabilite de I.O.S.U.D. din programul de pregatire si elaborarea si sustinerea Proiectului de cercetare.

Examenele si proiectul sunt creditate conform Sistemului European de Credite Transferabile.

Programul de pregatire universitara avansata se desfasoara pe o perioada de 2-3 semestre.

Pentru doctoranzii înmatriculati la data de 15 nioembrie 2005, programul de pregatire universitara avansata se desfasoara pe o perioada de 3 semestre, începând cu sem.II al anului universitar 2006/2007.

În perioada programului de pregatire universitara avansata doctoranzii au de sustinut cinci examene :

  • trei examene sunt la alegere în functie de tema de cercetare
  • doua examene sunt obligatorii :
  • Metodologia cercetarii stiintifice
  • Biostatistica si informatica medicala.

Pe parcursul programului de pregatire universitara avansata doctoranzii elaboreaza Proiectul programului de cercetare stiintifica iar acceptarea acestuia înseamna promovarea în programul de cercetare stiintifica.

Cele cinci examene si Proiectul de cercetare se sustin în fata comisiilor alcatuite dintr-un presedinte (conducatorul de doctorat al fiecarui doctorand) si alti 2 membrii cu gradul didactic de profesori sau conferentiari universitari ( în comisiile de examen vor face parte si titularii cursurilor optionale).

Pentru finalizarea programului de pregatire universitara avansata doctoranzii acumuleza 120 de credite pâna la finele anului universitar 2006/2007.
Creditele se acorda dupa cum urmeaza:

  • cele 3 examene optionale: câte 10 credite fiecare (în total 30 credite)
  • cele 2 examene opligatorii: câte 15 credite (în total 30 credite)
  • sustinerea Proiectului de cercetare doctoranzii - 60 de credite.

Doctoranzii care nu obtin 120 de credite nu promoveaza în etapa de cercetare stiintifica.

RECTOR
prof. dr. Constantin Copotoiu

 

Download:
REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a studilor universitare de doctorat (.pdf)

Parteneri

  • Parteneri