Resurse

AM POSDRU

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
http://www.fseromania.ro/index.php

OI POSDRU

Organismul Intermediar Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
http://www.posdru.edu.ro/

Fondul Social European

Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare.
http://www.fseromania.ro/

Parteneri

  • Parteneri