< Newsletter mai 2011
15.07.2011 10:56 Age: 7 yrs

Comunicat de presă


Comunicat de presă

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş derulează, în calitate de beneficiar, începând cu data de 01.04.2010, în parteneriat cu Universitatea Semmelweis Budapesta, Universitatea ”Ovidius” din Constanţa şi Universitatea ”Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, proiectul ”Excelenţă în formarea doctorală prin implementarea unui model European consacrat”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, valoarea asistenţei financiare nerambursabile fiind de 5.757.676,40 lei. Proiectul se înscrie în Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 “Calitate în învăţământul superior ”, perioada de implementare a proiectului fiind de 36 de luni, de la 1 decembrie 2010 la 31 noiembrie 2013.

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea calităţii proceselor de formare a viitorilor cercetători, în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, prin oferirea unor programe doctorale performante, întemeiate pe o abordare interdisciplinară, extinderea cooperării internaţionale bazate pe o mobilitate crescută transnaţională şi intersectorială a doctoranzilor, oferind grupului ţintă sprijin instituţional, logistic şi financiar, în scopul de a face din cariera de cercetare o opţiune atractivă şi motivantă pe termen mediu şi lung.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătăţirea participării la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniile prioritare Sănătate şi Cercetări socio-economice şi umaniste ale Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013.

2. Sprijinirea unui număr de 35 de doctoranzi în domeniile de doctorat care se încadrează în Strategia Naţională de Cercetare Dezvoltare 2007-2013: medicină generală, medicină dentară, farmacie şi filologie.

3. Asigurarea accesului la infrastructura de cercetare a unui număr de 35 de doctoranzi selectaţi în acest proiect

4. Creşterea mobilităţilor academice a doctoranzilor pe durata ciclului doctoral, în scopul unei mai bune integrări a viitorilor cercetători în circuitul ştiinţific internaţional

5. Diversificarea formelor de pregătire pentru doctoranzi prin utilizarea mijloacelor moderne TIC, inclusiv prin module de formare privind utilizarea TIC în cercetare.

6. Includerea în programele de pregătire a doctoranzilor a unor sesiuni menite să întărească capacitatea de publicare ştiinţifică, să dezvolte competenţele de management în cadrul cercetării avansate, să ofere o viziune interdisciplinară asupra cercetării, dezvoltării şi inovării, cât şi sensibilizarea la tematicile orizontale prin organizarea unor sesiuni specifice.

Sprijinul acordat doctoranzilor contribuie la îmbunătăţirea participării la ciclul de studii universitare de doctorat şi la îmbunătăţirea formării iniţiale a cercetătorilor prin creşterea accesului la resurse europene de învăţare şi cercetare.

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă doctoranzii cu frecvenţă, înmatriculaţi la doctorat pe locuri finanţate de la bugetul de stat fără bursă în anul I de studii universitare de doctorat 2010/2011, în cadrul universităţii noastre şi în cadrul Partenerilor 2 şi 3 în acest proiect Vizăm un număr de 35 de doctoranzi, pentru cele 2 domenii care corespund domeniilor de cercetare prioritare ale Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013: Sănătate şi Cercetări socio-economice şi umaniste. 

Manager proiect:
Prof.univ.dr. Brînzaniuc Klara
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş
Str. Gh. Marinescu nr. 38
Tel: 0732500161
Fax: 0265 210407
E-mail: prorectorats@umftgm.ro

Persoană de contact:
Olah Peter
E-mail:  proiecte.umftgm@gmail.com


Parteneri

  • Parteneri